Ngày 18/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại biểu Tòa án Nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan Bộ Quốc phòng và 506 đại biểu tại 17 điểm cầu trong toàn quân.

Năm 2013, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của quân đội, với những kết quả nổi bật như: Xây dựng, hoàn chỉnh Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội đảm bảo chất lượng, phù hợp với đặc thù của quân đội và tiến trình cải cách tư pháp của đất nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế đã xác định 5 phương hướng và 10 nhiệm vụ trọng tâm. Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã ghi nhận, biểu dương kết quả công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế trong toàn quân giải trình các ý kiến tham luận của đại biều dự hội nghị.

Thượng tướng yêu cầu, trên cơ sở 10 nhiệm vụ trọng tâm Hội nghị đưa ra, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế thực hiện nhiệm vụ năm 2014 cần chú trọng việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo Hiến pháp năm 2013; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tăng cường thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm...

Nguyễn Hồng Pha (Thông tấn Quân sự)