Ngày 28-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSND.