Phát huy tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt”, lực lượng bộ đội biên phòng không quản khó khăn, gian khổ thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới từng bước vững mạnh.

VƯỢT GIAN KHÓ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Báo Tin Tức đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị bộ đội biên phòng về công tác bộ đội biên phòng tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở vùng biên.

Xin đồng chí cho biết hiệu quả của việc bộ đội biên phòng tham gia củng cố hệ thống tổ chức chính trị cơ sở ở khu vực biên giới trong thời gian qua?

Các đơn vị bộ đội biên phòng, cán bộ biên phòng tăng cường tham mưu đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là hoạt động của tổ chức Đảng và công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị bộ đội biên phòng và cán bộ biên phòng tăng cường xã đã rà soát, xây dựng kế hoạch xóa "thôn, bản trắng tổ chức Đảng và đảng viên".

Bo doi bien phong “cam ban” - Bai cuoi - Anh 1

Bộ đội biên phòng làm đường giao thông bê tông liên bản, giúp người dân đi lại thuận lợi.

Trong những năm qua, trên địa bàn khu vực biên giới cả nước, bộ đội biên phòng đã xóa được 572 thôn, bản trắng đảng viên, phát triển được 17.228 đảng viên. Tổ chức Đảng ở địa phương được xây dựng vững mạnh, chất lượng đảng viên được nâng cao, là cầu nối quan trọng giữa Đảng với đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới. bộ đội biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, các Tổ An ninh nhân dân, Hội Người cao tuổi... Nhiều địa bàn biên giới "trắng tổ chức" quần chúng, nhưng đến nay đã thành lập, xây dựng đủ các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể quần chúng.

Trước thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở vừa thiếu vừa yếu, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng hoạt động là yêu cầu mang tính chiến lược lâu dài trong xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. bộ đội biên phòng thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện, bồi dưỡng, đề xuất đào tạo và bố trí sử dụng các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm cao vào các vị trí phù hợp trong bộ máy chính quyền xã và các thôn, bản. Đặc biệt, ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các đơn vị bộ đội biên phòng đã thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số cho các xã, bản, góp phần xây dựng cấp ủy và chính quyền địa phương vững mạnh. Đảm bảo nguồn cán bộ tại chỗ, nhiều cán bộ người dân tộc được đi đào tạo và sử dụng, trong đó có nhiều đồng chí phát huy tốt, giữ các chức danh chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền địa phương.

Xin đồng chí cho biết, lực lượng cán bộ biên phòng tăng cường về làm Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã đã thực hiện "4 cùng" như thế nào?

Toàn lực lượng bộ đội biên phòng đã có 308 cán bộ tăng cường về các xã biên giới, trong đó có 15 đồng chí giữ chức Bí thư, 218 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã. Đội ngũ cán bộ tăng cường xã đã “4 cùng” với nhân dân, nắm bắt tình hình địa phương để chủ động tham mưu, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các xã biên giới triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường xã đã tham mưu rà soát, đánh giá cụ thể về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch, đề ra chủ trương, giải pháp và đề xuất phương án đầu tư, hỗ trợ, từng bước xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đến nay, nhiều xã, phường biên giới đã thực hiện được hàng trăm dự án vừa và nhỏ, xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới như: Làm đường giao thông, thủy lợi, xây dựng trường học, trạm y tế, kéo điện lưới quốc gia về các thôn, bản, xóa mù về thông tin và truyền thông… với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Qua đó đã giúp 101 xã biên giới từ yếu, kém vươn lên trung bình, 192 xã từ trung bình vươn lên khá về kinh tế - xã hội.

Vậy đồng chí đánh giá thế nào về vai trò của bộ đội biên phòng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực vùng biên?

Các đồn biên phòng đã xây dựng các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, mỗi đơn vị lựa chọn một mô hình giúp dân cụ thể, gắn với quy hoạch dân cư và phát triển kinh tế hộ gia đình... Bằng nhiều hình thức và cách làm hiệu quả của các đơn vị, đến nay nhiều mô hình phát triển kinh tế đang được nhân rộng ở nhiều địa phương, mang lại hiệu quả, như: Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đã xây dựng được gần 7.000 ngôi nhà Đại đoàn kết tặng đồng bào nghèo và 277 công trình dân sinh, với tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng; chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” đã trao tặng cho đồng bào nghèo hơn 24.000 con bò giống, tổng trị giá 360 tỷ đồng. Bộ đội biên phòng triển khai các mô hình nuôi đỡ đầu các cháu học sinh và thực hiện Cuộc vận động "Nâng bước em tới trường" trên địa bàn khắp cả nước. Các đơn vị đã nhận đỡ đầu 2.731 cháu học sinh (500.000 đồng/tháng/cháu) từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó có 17 cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đưa về các đồn Biên phòng nuôi ăn học.

Qua hơn 15 năm thực hiện chương trình cán bộ biên phòng tăng cường xã, bộ đội biên phòng đã thu được nhiều kết quả, tô thắm thêm hình ảnh tốt đẹp về "Bộ đội Cụ Hồ", về người “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh" trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới”.

Xin cảm ơn đồng chí!

Việt Hoàng (thực hiện)