Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BCT, bãi bỏ quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Theo đó, Thông tư số 23/2016/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 26-11-2016.

Bo Cong Thuong bai bo quy dinh gay kho cho nganh det may - Anh 1

Việc bãi bỏ Thông Tư 37 sẽ giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp ngành dệt may (ảnh nguồn internet)

Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng Formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Những sản phẩm dệt may không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này gồm sợi, vải mộc chưa qua xử lý hoàn tất; hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thực hiệm kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu được thực hiện với các hình thức: kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra xác suất.
Trước đó, tại nhiều diễn đàn góp ý xây dựng pháp luật, nhiều đại diện các doanh nghiệp dệt may đã kiến nghị việc kiểm tra formaldehyte và amin thơm trên các sản phẩm dệt may là không cần thiết, cần sửa đổi. Còn theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, qui định của Thông tư 37 đã làm tăng chi phí giám định hàm lượng formaldehyt đối với lô hàng vải nhập khẩu, gây tốn kém thời gian, chi phí không cần thiết cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

H.L