CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn (HNX: BKC) tiếp tục lỗ 6.66 tỷ đồng trong quý 4/2013, nâng lỗ lũy kế cả nên lên con số 21.44 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp BKC báo lỗ, nguyên nhân xuất phát từ việc kinh doanh dưới giá vốn của công ty. Theo đó, doanh thu thuần BKC trong năm 2013 chỉ đạt 14.86 tỷ đồng nhưng giá vốn lên đến 28.1 tỷ đồng.

Công thêm các khoản chi phí phát sinh trong năm, BKC lỗ hơn 21 tỷ đồng năm 2013, tương ứng EPS ở mức âm 3,553 đồng. Như vậy tính đến 31/12/2013, BKC đã lỗ lũy kế 30.47 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
BKC_2014.2.13_912a99b_BCHN Quy IV.xls
BKC_2014.2.13_a6f653a_Giai trinh HN Quy IV.doc

Sanh Tín

Công Lý