Những ngày qua, khi chúng tôi đến thăm một số gia đình ở phường Phú Thủy, Thanh Hải ( Phan Thiết) hay Lương Sơn ( Bắc Bình)... thấy rất nhiều hộ gia đình treo ảnh Bác tại phòng khách, nhiều hộ còn treo ảnh Bác phía dưới bàn thờ gia tiên. Mọi người đều chung một suy nghĩ mỗi ngày nhìn chân dung Bác như tự răn bản thân làm thật tốt mọi công việc, góp phần vào việc xây dựng cuộc sống tốt đẹp, sao cho xứng đáng là con cháu Bác Hồ.

Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, điểm nổi bật nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học tập gương Bác, mỗi người đều đề ra tinh thần và trách nhiệm đối với từng công việc của mình và cố gắng hoàn thành thật tốt công việc. Trong mỗi con người ta cái tốt - cái xấu luôn hiện hữu. Nếu được tuyên truyền giáo dục thường xuyên, làm nhiều việc tốt cho xã hội ắt cái tốt có điều kiện nảy nở, lấn át cái xấu. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng nhằm hướng mọi người đến việc làm ấy. Sức lan tỏa của cuộc vận động được thể hiện qua việc các cấp chính quyền cơ sở tích cực hơn trong giải quyết bức xúc của nhân dân. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến ở nhiều ngành, nhiều cấp; ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức được nâng lên. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều cán bộ, đảng viên tự đăng ký khắc phục những khuyết điểm, yếu kém trong công tác, sinh hoạt. Trong khi đó các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng và rà soát nội dung “xây và chống”, với việc làm cụ thể theo chương trình hành động của cấp mình. Về xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác, đã có 100% chi đảng bộ cơ sở báo cáo đánh giá về tình hình đạo đức, lối sống và xây dựng chuẩn mực, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Năm 2009 có 80,1% chi đảng bộ cơ sở bổ sung, cụ thể hóa nội dung xây và chống thì sang 2010 tăng lên 92,4%. Đến nay, toàn tỉnh có 206.000 hộ treo ảnh Bác tại vị trí trang trọng trong gia đình để như nhắc nhở mọi người luôn học tập và làm theo tấm gương của Bác. Vũ Hoàng