Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG) vừa công bố phối hợp tổ chức Hội nghị và Lễ trao giải lãnh đạo An toàn thông tin (CSO Summit and Awards) lần thứ 2 từ ngày 8 - 10/12/2010 tại TP.HCM.

Hiện Ban tổ chức đã thành lập Hội đồng bình chọn gồm 12 thành viên, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, tổ chức lựa chọn và thẩm định hồ sơ ứng viên. Các tiêu chí đánh giá CSO tiêu biểu không chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá chuyên môn mà còn nhấn mạnh vai trò lãnh đạo cũng như ảnh hưởng của CSO tới cộng đồng. Có 5 tiêu chí đánh giá CSO tiêu biểu là: tiêu chí về vai trò lãnh đạo, tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng xã hội, phát triển nguồn nhân lực và tiêu chí về kết quả điều hành hoạt động an ninh thông tin. Bên cạnh đó, Hội nghị CSO 2010 với chủ đề “Từ phản ứng sự cố bất chợt tới chủ động quản lý” sẽ thảo luận về việc định vị và nâng cao vai trò của CSO cũng như cách thức CSO hoạch định chiến lược, quản lý an ninh thông tin trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm có thể tham khảo chi tiết tại địa chỉ www.cso.org.vn