Không may là, vẫn còn một số hạn chế. Nhiều thiết bị không hỗ trợ các mạng không dây ad-hoc và Ubuntu chỉ có thể tạo những hotspot không dây với WEP chứ không phải WPA.