Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV vừa gửi tới các cổ đông nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

BIDV sap hop bat thuong, van chua ban ve co tuc - Anh 1

Theo đó, tại Đại hội này, BIDV sẽ trình và xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Cụ thể, Điều lệ sẽ sửa đổi quy định về người đại diện pháp luật của BIDV. Theo đó, Điều lệ sẽ sửa đổi người đại diện là Tổng Giám đốc, thay vì là Chủ tịch HĐQT.

BIDV cho biết việc sửa đổi này được thực hiện trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản 7138/NHNN - TCCB.

Ngoài ra, một nội dung khác của Điều lệ liên quan đến thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật cũng được thay đổi do BIDV cho rằng đây là thẩm quyền đương nhiên.

Cụ thể, thay vì "Đại diện cho BIDV trong quan hệ quốc tế, tranh chấp, giải thể, phá sản", điểm c Khoản 4 Điều 43 được sửa thành "Đại diện cho BIDV trong quan hệ quốc tế". Các thẩm quyền còn lại đã được quy định trong Luật doanh nghiệp và Luật phá sản.

Tuy nhiên, trong nội dung họp mà BIDV gửi đến cổ đông lần này lại không thấy đề cập đến một loạt các vấn đề khác khá cấp bách hiện nay của ngân hàng như việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền hay cổ phiếu hay kế hoạch tái cơ cấu đối với các khoản vay của công ty bầu Đức.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV và VietinBank biểu quyết chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và nộp toàn bộ số cổ tức được chia vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, ngân hàng vẫn chưa đưa ra câu trả lời quyết định tới cổ đông và Bộ Tài chính.

Trong khi đó, khoản nợ của HAG cũng là một trong những vấn đề đang được cổ đông rất quan tâm. Tính đến cuối tháng 6/2016, HAG đang nợ BIDV số tiền hơn 9.700 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 diễn ra hồi cuối tháng 4, nguyên Chủ tịch Trần Bắc Hà cho biết, việc BIDV cho HAG vay là có tài sản đảm bảo, với hệ số tài sản đảm bảo/ dư nợ đạt 1,8 lần với giá trị tài sản đảm bảo là hơn 18 nghìn tỷ đồng. Tuy vậy, ông Hà cũng thừa nhận việc HAG chậm trả lãi.

Cuộc họp này dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22/10/2016 tới.

Linh Linh