(PL)- Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, sáng 17-1 đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 47,5 triệu đồng đối với HTX Chế biến lâm sản Lang Chánh (Thanh Hóa)

vì đơn vị này thường xuyên xả nước thải ra sông Âm không đúng quy chuẩn kỹ thuật gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chậm nhất đến ngày 30- 3-2014, HTX này phải hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và chỉ được hoạt động trở lại khi có sự đồng ý của chủ tịch UBND tỉnh.

Được biết HTX Chế biến lâm sản Lang Chánh chuyên sản xuất giấy vàng mã và bột giấy.

ĐẶNG TRUNG