Trong 10 tháng đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng loạt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đối với tất cả các tổ chức, cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH và thực hiện cải cách nội bộ trong chính ngành BHXH.

BHXH Viet Nam no luc ra soat, cat giam thu tuc hanh chinh - Anh 1

Ảnh minh họa từ internet.

Ông Lương Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - BHXH Việt Nam cho biết, ngay từ đầu năm, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2016, trong đó trọng tâm là việc rà soát các TTHC đã ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của BHXH Việt Nam có liên quan đến TTHC. Qua đó, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp, đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí. Các đơn vị nghiệp vụ ở BHXH các địa phương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về cải cách hành chính đối với doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả rà soát TTHC, BHXH Việt Nam đã cắt giảm được 01 thủ tục hành chính, từ 33 thủ tục xuống còn 32 thủ tục; giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp đã giảm mạnh xuống từ 81 giờ/ năm (năm 2015) xuống còn 48.5 giờ/năm trong 6 tháng đầu năm 2016.

Cùng với việc tích cực rà soát, cắt giảm TTHC, BHXH Việt Nam còn không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa toàn diện trong các hoạt động quản lý và nghiệp vụ của ngành ở tất cả các lĩnh vực, đồng thời liên thông dữ liệu với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Có thể kể đến quá trình tin học hóa công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Tính đến ngày 15/8/2016 đã có 99,5% cơ sở KCB tại 63 tỉnh, thành phố đã kết nối thành công vào Cổng thông tin giám định BHYT điện tử. Và tính riêng trong tháng 7/2016, BHXH Việt Nam đã tổ chức đào tạo, tập huấn triển khai thực hiện tin học hóa trong giám định BHYT cho 703 cán bộ, nâng tổng số cán bộ được đào tạo trong toàn ngành đến hết tháng 7/2016 là 1.794 người. Tập trung cao độ nguồn nhân lực và các điều kiện vật chất, kỹ thuật để hoàn thành cơ bản việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT với 99% dân số cả nước được thu thập, nhập thông tin và 58,2 triệu người được đồng bộ mã thẻ BHYT.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 15/6/2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng xong Dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để lấy ý kiến các chuyên gia và các bộ, ngành. Đến nay, Dự thảo Nghị định cơ bản hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành. Song song với việc phối hợp xây dựng Dự thảo Nghị định, BHXH Việt Nam đã chủ động xây dựng Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để triển khai thực hiện trong toàn quốc ngay khi Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH có hiệu lực thi hành. Để theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, BHXH Việt Nam đã thiết kế phần mềm và lắp đặt xong hệ thống theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết TTHC. Qua đó, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện theo dõi, giám sát BHXH tỉnh, thành phố trong việc giải quyết TTHC; kịp thời xử lý tình trạng giải quyết chậm, muộn hoặc để tồn đọng hồ sơ BHXH của cá nhân, tổ chức.

Mai Hiền