Khi được các nhân viên cứu hộ cứu giúp, cô bé Aya từ thành phố Talbiseh, Syria với những vết máu và vết thương chằng chịt trên cơ thể đã liên tục gọi cha và muốn được trở về nhà. (đọc thêm)