Thằng bé nhà mình cũng bị, miệng không hẳn là hôi chỉ thấy hơi có mùi thôi. Mình đã kiểm tra răng miệng bé và theo dõi bé nên em nghĩ chắc là do tiêu hóa. cu cậu ăn uống tốt hơn hẳn anh nhưng càng ngày càng lệch cân nhau, chắc do bé tiêu hóa không tốt. Các mẹ có biết chỗ nào khám tiêu hóa ổn ổn...

Thằng bé nhà mình cũng bị, miệng không hẳn là hôi chỉ thấy hơi có mùi thôi. Mình đã kiểm tra răng miệng bé và theo dõi bé nên em nghĩ chắc là do tiêu hóa. cu cậu ăn uống tốt hơn hẳn anh nhưng càng ngày càng lệch cân nhau, chắc do bé tiêu hóa không tốt. Các mẹ có biết chỗ nào khám tiêu hóa ổn ổn không chỉ giúp mình với, mù mờ vụ khám tiêu hóa cho bé quá,hic.