Sở Y tế TPHCM cuối tuần qua đã phối hợp cùng Công ty Diethelm Việt Nam tập huấn việc áp dụng nguyên tắc thực hành nhà thuốc tốt (GPP- Good Pharmacy Practice) cho 150 nhà thuốc trên địa bàn thành phố.