Chiều 22/11, Bảo tàng Hà Tĩnh đã tổ chức lễ tiếp nhận các tài liệu, hiện vật do các tập thể, cá nhân trao tặng.

Bao tang Ha Tinh tiep nhan 40 tai lieu, hien vat co - Anh 1

Bảo tàng Hà Tĩnh đã trao tặng giấy chứng nhận, tri ân các tập thể cá nhân

Sau gần 1 năm tiến hành công tác sưu tầm, Bảo tàng Hà Tĩnh đã tập hợp được hàng trăm tài liệu, hiện vật văn hóa cổ có giá trị. Trong đó, có nhiều tài liệu, hiện vật do cá nhân trong tỉnh trao tặng góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu của bảo tàng.

Bao tang Ha Tinh tiep nhan 40 tai lieu, hien vat co - Anh 2

Bao tang Ha Tinh tiep nhan 40 tai lieu, hien vat co - Anh 3

Các hiện vật do nhân dân trao tặng

Nhân dịp này, Bảo tàng Hà Tĩnh đã tổ chức tiếp nhận 40 hiện vật gốc do ông Trương Xuân Bái (Thạch Môn, TP. Hà Tĩnh); Lê Ngọc Bình, Trần Xuân Lứ (Hồng Lộc, Lộc Hà); Hà Văn Sĩ, Trần Chí Hiếu (Nghi Xuân); Nguyễn Văn Hải và Lê Văn Vĩ (Thuần Thiện, Can Lộc) trao tặng. Các tài liệu, hiện vật văn hóa cổ do nhân dân trao tặng lần này chủ yếu các nhóm hiện vật, kỷ vật trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ; cổ vật bát, đĩa đồ gốm thời Trần, thời Lê và nhóm đồ dùng sinh hoạt văn hóa cổ.

Bao tang Ha Tinh tiep nhan 40 tai lieu, hien vat co - Anh 4

Bao tang Ha Tinh tiep nhan 40 tai lieu, hien vat co - Anh 5

Tại buổi lễ, Bảo tàng Hà Tĩnh đã trao tặng giấy chứng nhận, tri ân các tập thể cá nhân đã có công sưu tầm, lưu giữ các tài liệu hiện vật văn hóa cổ và đã tình nguyện trao tặng lại cho tỉnh. Toàn bộ số tài liệu, hiện vật do nhân dân trao tặng sẽ được Bảo tàng Hà Tĩnh lập hồ sơ, lý lịch và xây dựng phương án lưu giữ, bảo quản chặt chẽ, tổ chức trừng bày triển lãm phục vụ công chúng nhằm phát huy giá trị giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Quang sáng