Chiều ngày 27-10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định số 1877/QĐ-BTTTT về việc đình bản tạm thời Báo điện tử Tầm nhìn.

Bao dien tu Tam nhin bi dinh ban 3 thang - Anh 1

Cụ thể, Báo điện tử Tầm nhìn bị đình bản trong thời gian 3 tháng, vì đã vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử, không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhưng Báo tiếp tục vi phạm.

Quyết định cũng nêu rõ, sau thời gian đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản Báo điện tử Tầm nhìn theo quy định pháp luật về báo chí. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27-10-2016.

Bao dien tu Tam nhin bi dinh ban 3 thang - Anh 2

Đình bản báo Petrotimes 3 tháng, thu hồi Thẻ nhà báo của Tổng Biên tập

Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 3/10 đã ra Quyết định thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập Báo Petrotimes và đình bản báo này 3 tháng.

Châu Anh