Kết thúc loạt trận Vòng loại World Cup 2018 tháng 10, các đội tuyển Brazil và Đức đã có những sự bứt phá còn Argentina tiếp tục gây thất vọng.

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 1

Loạt trận vòng loại World Cup 2018 tháng 10 đã kết thúc, hãy cùng điểm lại bảng xếp hạng ở các khu vực.

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 2

BXH bảng A khu vực châu Âu

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 3

BXH bảng B khu vực châu Âu

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 4

BXH bảng C khu vực châu Âu

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 5

BXH bảng D khu vực châu Âu

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 6

BXH bảng E khu vực châu Âu

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 7

BXH bảng F khu vực châu Âu

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 8

BXH bảng G khu vực châu Âu

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 9

BXH bảng H khu vực châu Âu

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 10

BXH bảng I khu vực châu Âu

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 11

BXH bảng A khu vực châu Á

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 12

BXH bảng B khu vực châu Á

Bang xep hang VLWC 2018: Brazil, Duc but pha, Argentina gay that vong - Anh 13

BXH khu vực Nam Mỹ.