Cuộc bầu cử đang diễn ra tại Mỹ là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với cường quốc số 1 thế giới. Sự quan tâm của người Việt Nam đối với các diễn biến tại chính trường Mỹ cũng đang nóng lên từng ngày. Cuộc phỏng vấn này là một lát cắt nho nhỏ để đo đếm sự quan tâm và hiểu biết của một số bạn trẻ Việt Nam về chính trị nước Mỹ.