Vượt qua những khó khăn và hệ lụy chồng chất từ giá dầu giảm sâu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2016.

Ban linh vuot kho cua PVN - Anh 1

Nỗ lực gia tăng trữ lượng dầu khí

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2016, giá dầu thô tiếp tục giữ ở mức thấp kéo dài đã ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của PVN. Dự báo và ý thức đầy đủ về trách nhiệm của PVN đối với đất nước khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP và nguồn thu NSNN, tập thể lãnh đạo và CBCNV trong Tập đoàn đã tăng cường đoàn kết, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Những kết quả kinh doanh đáng nổi bật của PVN được thể hiện rõ rệt trong nỗ lực gia tăng trữ lượng dầu khí khi đạt tới 8 triệu tấn dầu quy đổi. Trong năm qua cũng có 01 phát hiện dầu khí mới là mỏ Phong Lan Dại - 1X, đưa 01 công trình mới vào khai thác (công trình RC-9 và ký kết được 1 hợp đồng dầu khí mới). Tổng sản lượng khai thác quy dầu trong 9 tháng của PVN đạt tới 21,1 triệu tấn, vượt hơn 10% kế hoạch, tương đương tới 82,3% sản lượng kế hoạch cả năm 2016. Riêng giá trị sản xuất công nghiệp của PVN đạt 369,5 nghìn tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch đã góp phần quan trọng vào mức tăng GDP của cả nước. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 327,4 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước tới 64 nghìn tỷ đồng.

Chuyển đổi, tái cấu trúc

Bên cạnh nhiệm vụ chính yếu về thăm dò khai thác dầu khí, các mặt công tác khác của PVN như đầu tư phát triển, chuyển đổi tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và giá trị lao động vẫn triển khai và thu được nhiều thành công. Trong đó, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ.

Trong 9 tháng đầu năm, PVN đã hoàn thành đầu tư và đưa công trình RC-9 (lô 09-1) vào khai thác từ ngày 06/6/2016- vượt tiến độ 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch đề ra; lắp đặt thành công cụm máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 12/4/2016, hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 vào ngày 12/8/2016; hạ thủy thành công khối thượng tầng (topside) giàn khai thác khí BK Thiên Ưng vào ngày 12/9/2016.

Mặt khác, các công tác quan trọng để kiện toàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của PVN như chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo, công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc theo đúng đề án được Chính phủ phê duyệt.

Như vậy, có thể khẳng định rằng PVN đã bước đầu thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó với giá dầu ở mức thấp kéo dài. Tất nhiên, những tồn tại và vướng mắc ở trong các lĩnh vực như đầu tư, thu hồi vốn, tái cấu trúc… PVN đã giải trình, báo cáo Chính phủ và đang dần được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho PVN cùng các đơn vị vượt qua khó khăn hiện tại và là cơ sở để phát triển bền vững trong những năm tới.

Đặc biệt, PVN luôn chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các Bộ/ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động của Tập đoàn tại những khu vực nước sâu, xa bờ. Đây là những hoạt động thực tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông và Hải đảo.

Giá dầu trung bình năm 2016 vào khoảng 42,7USD/thùng, bằng 71,2% mức giá kế hoạch năm (60USD/thùng), giảm 14,3USD/thùng (giảm 25,0%).

Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2016 của PVN dự kiến đạt 26,6 triệu tấn, vượt gần 1 triệu tấn so với kế hoạch năm. Sản lượng điện cung cấp hơn 20 tỉ kWh điện thương phẩm, khoảng 1,6 triệu tấn phân đạm và hơn 6 triệu tấn xăng dầu các loại.

Xuân Thạch