Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay, tiêu chuẩn chuyên môn của nhân viên hàng không...