(ANTĐ) - Bộ Y tế vừa ban hành phác đồ chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh lao.