(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa ban hành chương trình tiếng Anh tiểu học. Chương trình được xây dựng dựa vào nhu cầu xã hội Việt Nam và đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học với tổng thời lượng 420 tiết, từ lớp 3 đến lớp 5 (lớp 3 – 140 tiết; lớp 4 – 140 tiết; lớp 5 – 140 tiết).

Nguyên tắc cơ bản của chương trình là đảm bảo hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh thông qua luyện tập để hình thành các kỹ năng giao tiếp nghe nói, đặc biệt là hai kỹ năng nghe nói; đảm bảo xây dựng nội dung chương trình trên cơ sở hệ thống chủ điểm và chủ đề; đảm bảo coi học sinh là chủ thể của quá trình dạy học, tính liên thông tiếp nối, tính linh hoạt mềm dẻo. Sau khi học xong chương trình tiếng Anh tiểu hoc, học sinh phải đạt trình độ tiếng Anh tương đương với cấp độ A1 của khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ. Học sinh sẽ được rèn luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, có kiến thức cơ bản và tối thiểu về ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và thông qua tiếng Anh có những hiểu biết ban đầu về đất nước, con người, nền văn hóa của các nước nói tiếng Anh. Một trong những điều kiện thực hiện chương trình là số lượng học sinh tối đa cho 1 lớp không quá 35 em. Việc thực hiện thí điểm sẽ theo hình thức cuốn chiếu bắt đầu từ năm học 2010-2011. Lập Phương TIN LIÊN QUAN Thí điểm dạy tiếng Anh tiểu học tại 18 tỉnh, thành Thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học đã sẵn sàng Dạy tiếng Anh tiểu học: chú trọng kỹ năng nghe, nói