- Trong 10 ngày đầu tháng 11/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 399,607,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 1

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 2

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 3

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 4

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 5

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 6

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 7

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 8

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 9

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 10

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 11

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 12

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 13

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 14

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 15

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 16

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 17

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 18

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 19

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 20

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 21

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 22

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 23

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 24

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 25

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 26

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 27

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 28

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 29

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 30

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 31

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 32

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 33

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 34

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 35

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 36

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 37

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 38

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 39

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 11/2016 - Anh 40

Danh sách bạn đọc ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet

Ban Bạn đọc