Đó là nội dung chủ yếu trong Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức ngày 14/5.

Hội nghị tập trung vào ba vấn đề chính: Thảo luận làm rõ nguyên nhân hạn chế, vướng mắc, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn tồn tại; thảo luận nội dung Thanh tra tỉnh nêu về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và nghe ý kiến của các sở, ngành có liên quan về một số vụ việc cụ thể. Tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến, lãnh đạo các huyện, thị đã báo cáo cụ thể từng vụ việc còn tồn tại, đồng thời đề xuất một số nội dung như: Đề nghị tỉnh mở các lớp tập huấn công tác tiếp công dân cho cán bộ thanh tra; tăng kinh phí đặc thù cho ngành Thanh tra khi đi giải quyết các vụ việc vì mất rất nhiều thời gian, chi phí; cần duy trì tốt chế độ tiếp công dân... Chủ tich UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải đáp các thắc mắc của các huyện, thị nêu ra. Ông Trương Chí Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Các ngành, huyện, thị xã trong thời gian qua đã thực hiện tương đối tốt sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh thì vẫn còn những yếu kém cần khắc phục. Số vụ việc tồn đọng còn khá nhiều, còn nhiều vụ việc để kéo dài nhiều năm không giải quyết được, đặc biệt là trong đền bù giải phóng mặt bằng, cách tính đền bù chưa phù hợp, việc làm sổ đỏ cho các hộ dân còn rườm rà, khó khăn nên nhiều hộ dân đã không xin được giấy phép làm nhà, đành phải vi phạm luật là làm nhà không phép... Trong thời gian tới các cấp, các ngành và địa phương cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, coi đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Cần tập trung quán triệt sâu hơn nữa sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết ngay các kiến nghị đã có trong sự chỉ đạo của tỉnh. Chủ tich UBND tỉnh ủng hộ kiến nghị của các địa phương và đề nghị các ngành chức năng cân đối, tham mưu cho UBND tỉnh tăng biên chế cán bộ thanh tra cho cấp huyện, thị; có cơ chế đãi ngộ đối với những cán bộ làm công tác tiếp công dân. Việc giải quyết khiếu nại tố cáo phải được thực hiện đúng quy trình, tránh vượt cấp, tăng cường công tác hòa giải tại cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ, tăng cường hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý. Hiện nay số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm ở các huyện, thị như sau: UBND thị xã Bắc Kạn còn 13 vụ việc; UBND huyện Bạch Thông còn 3 vụ việc; UBND huyện Ba Bể còn 6 vụ việc; UBND huyện Chợ Đồn còn 2 vụ việc... ./.