Cầu đường bộ Bắc Giang mang tên cầu Mỹ Độ, bắc qua sông Thương nằm trên quốc lộ 1A cũ, tại thành phố Bắc Giang đã được thông xe sáng 14/9.