GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2016 - 2017.

Bac Giang huong dan thi chon hoc sinh gioi cap tinh - Anh 1

Theo đó, cấp THCS tổ chức thi ở khối lớp 9 với 9 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

Cấp THPT: Tổ chức thi ở khối lớp 12 với 9 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tin học.

Trường THPT Chuyên thi thêm 2 môn Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.

Điều kiện dự thi: Học sinh đạt kết quả học kỳ I năm học 2016-2017 với xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên;đạt điểm tổng kết môn dự thi từ 7,0 trở lên đối với các môn khoa học xã hội và từ 7,5 trở lên đối vói các môn khoa học tự nhiên;

Một học sinh có thể dự thi 2 môn nếu đủ điều kiện theo quy định đối với mỗi môn thi.

Cấp THCS, các môn thi theo hình thức tự luận. Cấp THPT, các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm;các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ thi theo hình thức tự luận; môn Tin học thi kết hợp giữa tự luận và làm bài thực hành trên máy vi tính. Môn Ngoại ngữ trong nội dung thi có phần thi kỹ năng nghe.

Nội dung tập trung chủ yếu vào kiến thức ở các lớp mà thí sinh học theo Chương trình hiện hành.