Trong suốt 1 thời gian dài, Luis Aragones đã không được báo chí Tây Ban Nha (chủ yếu là báo chí Madrid) ủng hộ vì lý do bỏ rơi Raul. Roberto Donadoni cũng không được lòng báo chí lẫn giới CĐV Italia, những người vẫn còn hoài vọng tới Marcelo Lippi.