CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương vừa công bố KQKD Quý I/2012 với mức lợi nhuận ấn tượng, đạt 4,8 tỷ đồng tăng hơn 200% so với cùng kỳ 2011 do đã tiết giảm được chi phí hoạt động trong kỳ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương được thành lập tháng 12/2006. Đến nay, APEC có số vốn điều lệ 390 tỷ đồng.

Trong Quý I/2012, APEC đạt 11,5 tỷ đồng doanh thu, trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 2,4 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn đạt hơn 5 tỷ đồng; doanh thu khác đạt trên 4 tỷ đồng.

APEC cho biết, Quý I vừa qua Công ty đã tiết giảm được khoản chi phí lãi vay cùng với việc tinh giảm bộ máy hoạt động làm cho chi phí hoạt động kinh doanh của APEC giảm đi đáng kể, chỉ bằng 22% so với Quý I/2011.

Thêm vào đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn tăng lên do APEC được hưởng cổ tức từ Công ty Cổ phần Điện lực Hà Nội.

Do vậy, trong Quý I/2012, APEC đạt khoảng 4,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2011.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (18/04), cổ phiếu APS đã tăng gần hết biên độ lên 5.100 đồng/cp (+6,3%) với khối luợng giao dịch đạt 2.116.600 đơn vị.

APS