VIT - Một bài báo trên tờ BBC ngày 6/5 có đăng một bài báo với nhan đề: Trung Quốc – “giàu” hay “nghèo”? Đối với Trung Quốc, năm 2009 là một năm tốt đẹp. Các số liệu kinh tế gần đây đã khiến cho các nhà phân tích cho rằng, kinh tế Trung Quốc đã chạm đáy. Nếu kinh tế Trung Quốc phục hồi trước các nước khác, thì việc này sẽ là thách thức cho trật tự kinh tế thế giới.