(Kiến Thức) - Đó là những bức ảnh chụp thời trai trẻ của Đặng Tiểu Bình cùng với con trai và các tướng sĩ quân đội Trung Quốc trước năm 1949.

Đặng Tiểu Bình bế con trai Đặng Phổ Phương (Deng Pufang) năm 1946. Khi chụp bức ảnh này, nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã 42 tuổi.

Đặng Tiểu Bình có bài phát biểu trước quân sĩ tại Sơn Tây, Trung Quốc vào mùa xuân năm 1938.

Đặng Tiểu Bình (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng Lưu Bá Thừa và một số nhà lãnh đạo quân sự khác.

Ảnh chụp Đặng Tiểu Bình (thứ 2 từ trái sang) hồi tháng 8/1937.

Đặng Tiểu Bình (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh cùng các tướng lĩnh quân đội Trung Quốc: Chu Đức, Chu Ân Lai, Bành Đức Hoài, Hạ Long ... năm 1938.

Vào ngày 22/8/2014 là ngày kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đặng Tiểu Bình. Trong ảnh là bức hình chụp Đặng Tiểu Bình trước năm 1949.

Đặng Tiểu Bình phát biểu tại một cuộc họp ở huyện Quang Sơn, tỉnh Hà Nam.

Đặng Tiểu Bình chụp ảnh cùng mọi người trước năm 1949.

Ảnh chụp Đặng Tiểu Bình (thứ 2 từ trái sang) trong bộ quân phục mùa đông hồi tháng 11/1948.

Đặng Tiểu Bình (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng một số nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày 26/8/1945.