Hình ảnh các chiến sỹ đặc công vùng đất đỏ vượt hàng rào thép gai, ngụy trang giống màu địa hình địa vật tiếp cận mục tiêu.

Các chiến sĩ vận động tiếp cận mục tiêu.

Vượt qua hàng rào mái nhà.

Dò gỡ mìn, khắc phục vật cản.

Vượt tường cao.

Ngụy trang giống màu địa hình địa vật.

Khi ngụy trang các chiến sĩ giống như cây cỏ để kẻ địch luôn bị bất ngờ và khiếp đảm.