Trong suốt thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rất nhiều hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các chuyên gia về lĩnh vực đất đai, bất động sản trong cả nước cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003...