Tỷ lệ lạm phát của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong 13 tháng qua làm tiêu tan hy vọng cắt giảm lãi suất thúc đẩy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại và gây sức ép lên chính phủ trong cuộc bầu cử sắp tới.