ARG ghi nhận mức lỗ sau thuế quý III/2016 hơn 3,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ hơn 26,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Chứng khoán ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã AGR - Agriseco) đã công bố BCTC quý III/2016 với kết quả không mấy tích cực.

Cụ thể, doanh thu hoạt động kỳ này của AGR đạt hơn 33 tỷ đồng, giảm mạnh 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu hoạt động của AGR kỳ này, hoạt động cho vay các khoản phải thu đem về cho công ty hơn 11,8 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới cũng giảm 7,5% và đạt hơn 6,8 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt hơn 7 giảm mạnh 59%.

Kỳ này, chi phí hoạt động của công ty đạt hơn 26 tỷ đồng, giảm mạnh 61% so với cùng kỳ năm 2015 chủ yếu do giảm khoản lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (giảm 54,5%).

Chi phí quản lý quý III/2016 đạt hơn 10,5 tỷ đồng, tăng 9% so với quý III/2015.

Kết quả, ARG ghi nhận mức lỗ sau thuế quý III/2016 hơn 3,8 tỷ đồng, giảm mạnh 85% so với mức lỗ hơn 26,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Agriseco lo 9 thang hon 428 ty dong - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu hoạt động của AGR đạt 92,5 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng vọt lên mức hơn 454 tỷ đồng, tức gấp gần 4 lần cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế 9 tháng đầu năm hơn 428 tỷ đồng, gấp 10 lần so với khoản lỗ 39 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Hết quý III/2016, tài sản ngắn hạn của AGR chỉ còn hơn 767,5 tỷ đồng, tức giảm mạnh 30% so với số đầu năm. Vốn chủ sở hữu giảm mạnh 21% xuống còn hơn 1.625,6 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đã lên tới hơn 586,6 tỷ đồng.