Nhân sự kiện Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010, từ giữa năm 2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng, logo.