Tiin.vn - Các bạn nữ ở KTX Học viện Báo chí Tuyên truyền (Hà Nội) mấy ngày nay sợ xanh mặt vì "tên biến thái" này!