Theo tin từ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM), cuối tháng 10/2009 vừa qua, 1 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang làm thủ tục phá sản và 5 doanh nghiệp khác đã đi khỏi địa chỉ đăng ký theo giấy phép đầu tư không thông báo.