- Hỏi: Máy điều hòa nhiệt độ bị chảy nước, thành dòng nhỏ tràn theo tường, và thấm hết xuống sàn. Hiện tượng này là do nguyên nhân gì, khắc phục bằng cách nào? Nguyễn Văn Nam (Cầu Diễn, Hà Nội).