(Tin tuc) - Có người mua xe máy về dựng trong nhà, thi thoảng đi từ thôn này sang thôn khác, không ra quốc lộ vẫn sẽ phải đóng phí bảo trì đường bộ.