Ngày 2-7-2013, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa, Ban Quản lí dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn đã có buổi làm việc xây dựng kế hoạch bảo vệ chủ quyền và bảo vệ an ninh an toàn dầu khí.