QĐND Online - Ngày 21-3, tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ khởi công Trung tâm Phát triển thương mại điện tử khu vực miền Trung.