4h sáng 12.6, đập dâng thủy điện Ia Krêl 2 (xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai) đã bị vỡ trong khi đang tích nước. Hàng chục người dân đã thoát chết nhờ cứu nạn kịp thời. Tuy vậy, hàng trăm hécta cây trồng, vật chất bị thiệt hại.