(ANTĐ) - Là chủ đề cuộc thi viết vừa được Báo Phụ nữ Thủ đô phát động rộng rãi tới các em thiếu nhi trong độ tuổi cắp sách đến trường trên toàn quốc.