(ĐVO) - Với mục đích tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của Mỹ và Phương Tây, Trung Quốc đã cho xây dựng hệ thống địa đạo lên tới 5.000km trong lòng đất….