(CafeF) Lũy kế cả năm 2012, VCG lãi ròng gần 66 tỷ đồng, tăng 63,8% so với năm 2011.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Dư tiền và tương đương tiền cuối quý 4 của VCG đạt gần 920 tỷ đồng, giảm gần 380 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Trong kỳ, VCG đã giảm mạnh các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn kéo số dư cuối năm còn gần 42 tỷ đồng trong khi đầu kỳ là 590 tỷ đồng. Công ty không giải trình chi tiết các hạng mục đầu tư đã được thoái bớt.

Hàng tồn kho tiếp tục là một vấn đề khá nhức nhối của VCG. Cuối năm 2012, công ty có dư hàng tồn kho gần 7.500 tỷ đồng, chiếm gần 26% tổng tài sản. Đa phần, hàng tồn kho của công ty là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Khoản mục đầu tư dài hạn tăng gần 50 tỷ đồng, không đáng kể. Tuy nhiên, cơ cấu danh mục đã thay đổi lớn. Giá trị cổ phiếu đầu tư giảm 407 tỷ đồng trong khi khoản mục dài hạn khác tăng mạnh 450 tỷ đồng lên 482 tỷ đồng.