Thuốc tránh thai khẩn cấp 72h uống viên đầu ngay sau khi quan hệ và viên thứ 2 cách viên đầu 12h.