Chuyện kết hôn của Ứng Thể Nhi cùng Trần Tiểu Xuân có vẻ là một đại hỉ vì cô nàng cười suốt cả năm trời và đắt sô hơn bao giờ hết.