Vợ chồng ông Thuận bên ba ngôi mộ gia tộc trong khuôn viên Tòa án nhân dân huyện