Đưa người nghiện ma túy đi cai, thậm chí cách ly họ với cộng đồng bằng những quyết định cưỡng chế là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc “bắt nhầm hơn bỏ sót”, đưa người đã cai nghiện thành công vào trại cai nghiện một cách tùy tiện, phản nhân văn như ở nhiều nơi mà chúng ta đã biết, thật sự là một cơn ác mộng với người “hoàn lương”, với gia đình họ và với cả xã hội.