TTO - * Tôi làm việc cho một công ty TNHH. Trong thời gian tôi nghỉ thai sản (từ 26-8 đến hết 25-12-2010), công ty tôi có chi trả cho nhân viên các khoản: tiền thưởng 2-9, tiền trợ cấp nghỉ mát năm 2010 và tiền thưởngTết dương lịch 2011.